License & Registration
Licenční podmínky Honeycam
How to register Honeycam
Get your product key again
Honeycam Edition Comparison
Refund Policy
How to unregister Honeycam
Features & Technical Terms
GIF, WebP, and WebM formats
APNG format
Quantization
FPS (Frames Per Second)
How to reduce file size
Transition
Use Dither
Maximum recording length
Use Disk Swap
Use DXGI
Help about Editing
How to insert/edit/animate texts
How to insert/edit/animate chatbubbles
How to insert/edit/animate stickers
How to use the photo frame effects
Jak kreslit nebo přidat text do GIF animace?
Honeycam Tips
How to maintain the quality of images when re-saving as GIF
Save as the working(current) file name after editing
Hotkeys for Honeycam
Troubleshooting
Online Authentication Failed
Entry Point Not Found
How to update Honeycam
How to run Honeycam as Admin
Animated WebP doesn't play smoothly on iPhone!

〈 Nápověda

Jak kreslit nebo přidat text do GIF animace?

Honeycam nabízí funkce, díky kterým můžete do GIF animace přidat text nebo kreslit.


Přidejte text nebo kresbu na všechny snímky

Po nahrání obrazovky z YouTube nebo importu existující GIF/WebP animace, klikněte na tlačítko Kreslit v nástrojové liště pro přepnutí do režimu kresby.


Na obrazovce kresby můžete kreslit nebo přidat text, jak je ukázáno níže.


Výsledný soubor s animací


Přidejte text nebo kresbu na vybrané snímky

Je-li to potřeba, můžete také přidat kresbu nebo text pouze na vybrané snímky. Vyberte požadované snímky v seznamu snímků, jak je ukázáno níže, a zvolte "Kreslit na vybrané snímky".


V dolní části režimu kresby jsou vybrané snímky zvýrazněny.


Výsledný soubor s animací


Vraťte změny

Pro vrácení akce stiskněte Ctrl+Z.