〈 Nápověda

Automatická detekce kódování stránky nepracuje správně

Automatická detekce kódování stránky je navržena pro rozeznání řetězce MBCS kódované stránky používaném v systému DOS a měnila je na řetězec Unicode.

Tato funkce však nemůže zaručit 100% přesnost, protože používá metodu odhadu s danými řetězci, proto je nutna při používání opatrnost a to zejména tehdy, když jsou uvedené textu krátké nebo velmi podobné.