Nápověda
Bandizip in comparison with other archivers
How to use Multi-core Compression
How to use the Finder’s right-click menu for Bandizip
How to set Bandizip as the default app to open archives
How to open ALZ and EGG files on Mac
How to use Extract Here (Smart)
How to split a large file into smaller files with Bandizip
How to view a list of files in an archive
How to modify an archive without decompression
How to set a password for an archive
How to encrypt filenames in archives
How to preview image, document and music files in an archive
How to move files to Recycle Bin (Trash) when deleting
How to use the Password Manager
How to use Repair Archive
How to use the Password Recovery
Troubleshooting
Automatická detekce kódování stránky nepracuje správně
How to troubleshoot when Error 22 occurs and Mac Finder on Catalina can’t extract ZIP archive
How to troubleshoot when a split archive can’t be decompressed
Nelze spustit rozbalený app soubor
How to troubleshoot when it takes too long to open archives
How to troubleshoot when a badge icon for files doesn’t appear in the Finder
How to troubleshoot when the Finder displays for external volumes incorrectly in the sidebar
How to troubleshoot when I can’t uninstall Bandizip
How to troubleshoot when I can’t install Bandizip on the App Store
How to request a refund for Bandizip that you bought from the App Store

〈 Nápověda

Automatická detekce kódování stránky nepracuje správně

Automatická detekce kódování stránky je navržena pro rozeznání řetězce MBCS kódované stránky používaném v systému DOS a měnila je na řetězec Unicode.

Tato funkce však nemůže zaručit 100% přesnost, protože používá metodu odhadu s danými řetězci, proto je nutna při používání opatrnost a to zejména tehdy, když jsou uvedené textu krátké nebo velmi podobné.