Nápověda


  1. Automatická detekce kódování stránky nepracuje správně
  2. Zpracování s více jádry
  3. Nelze spustit extrahovaný app soubor